بیمه عمر و زندگی

درباره بیمه عمر و زندگی بیشتر بدانید...

یکی نقش حفاظتی این نوع بیمه‌ها است که خود شامل دو گونه بیمه‌های عمر است. یکی در صورت حیات بیمه شده و دیگری بیمه‌های زندگی که در صورت فوت بیمه شده ‌است.در این دو گونه در پایان قرارداد به صورت یکجا به فرد یا ضامن او مبلغ مشخص شده پرداخت می‌شود اما علاوه بر نقش حفاظتی برای بیمه‌شونده، بیمه زندگی یک عملکرد مهم دیگر را نیز شامل می‌شود 

بیمه عمر و زندگی

بیمه عمر و زندگی

بیمه عمر و زندگی بیمه ای است که فرد بیمه شونده مبلغی را بصورت قراردادی که بسته است به حساب بیمه واریز میکند این مبلغ را به صورت ماهانه یا سالانه و همینطور به صورت 3 ماه و 6 ماه هم پرداخت کند. بیمه در قبال این فرد متعهد میگردد تا بعضی از هزیینه های درمان او را پرداخت نماید. این بیمه  متعهد میگردد  تا طبق آیین نامه فرد بیمه شونده را بازنشست کرده و مبلغی را به صورت باز پرداخت ماهانه یا به صورت یک جا(در صورتی که در قرار داد وی ذکر شده باشد ) مبلغی را ب عنوان حقوق به اینفرد پرداخت نماید.

صدور بیمه نامه 781+

عضویت در خبرنامه

بیمه عمر و زندگی