بیمه حوادث

درباره بیمه حوادث بیشتر بدانید...

یمه حوادث مانند بیمه تکمیلی انواع گوناگونی دارد. بیمه حوادث شامل تعداد زیادی زیر شاخه است که موارد مختلفی را تحت پوشش خود قرار می‌دهند. انواع مختلف بیمه حوادث در کنار بیمه تکمیلی شرکت‌های بزرگی مثل (بیمه معلم) می‌تواند مبلغی از هزینه‌های درمان افراد را براساس موارد مندرج در بیمه‌نامه کاهش دهد.

بیمه حوادث

بیمه حوادث
بیمه حوادث از آن دست بیمه‌هایی است که می‌تواند برای هر فردی بسیار سودمند و کارآمد باشد. بسیاری از افراد تصور می‌کنند، این بیمه هم ممکن است مانند برخی از بیمه‌های دیگر چندان کاربرد نداشته باشد؛ اما واقعیت این است که در حال حاضر پس از بیمه شخص ثالث، این بیمه در رتبه دوم اهمیت و کاربرد قرار دارد. هیچ تفاوتی ندارد که کجا باشید و حادثه چه زمانی برایتان اتفاق افتاده باشد. در خانه یا محل کار، به هنگام ورزش، مسافرت، مأموریت و… هر جا که باشید، این بیمه از شما در برابر حوادث غیر مترقبه حمایت می‌کند. بیمه حادثه هر اتفاقی که منجر به جراحات کوچک و بزرگ، صدمات بدنی، نقص عضو و خدای نکرده فوت شود را تحت پوشش قرار می‌دهد.

صدور بیمه نامه 781+

عضویت در خبرنامه

بیمه حوادث