رحلت رئیس‌ جمهور ایران آقای آیت الله سیدابراهیم رئیسی

رحلت رئیس‌ جمهور ایران آقای آیت الله سیدابراهیم رئیسی

عاقبت زین دار فانی پر کشیدم یا حسین             عشق تو مهر علی بر سینه دارم یا حسین چون در این وادی غریبم جان زهرا مادرت              در شب جمعه گذر…