بیمه اتومبیل چیست؟

بیمه اتومبیل چیست؟

یکی از بیمه هایی که تاکسیدارن، افرادی که با اسنپ کار می کنند، افرادی که ماشین شخصی دارند با آن زیاد مواجه می شوند؛ بیمه اتومبیل است. تصادفات رانندگی یکی از مواردی هستند که همیشه در لیست حوادث، یکی از…

 خرید بیمه شخص ثالث

خرید بیمه شخص ثالث

شاید رانندگان تنها افرادی باشند که معنی جمله حادثه هیچگاه خبر نمی کند را بدانند. همانطور که مدارک و اسناد موجود در اداره راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ نشان می دهد که روزانه بالای 1700 فقره تصادف در تهران اتفاق…

 نمایندگی 896 بیمه معلم در شهر ری

نمایندگی 896 بیمه معلم در شهر ری

بیمه معلم در شهر ری همه افراد در سرتاسر جهان در معرض خطرات احتمالی قرار گرفته اند. شما در خیابان راه می روید ممکن است اتومبیلی با شما برخورد کند یا حتی برعکس این اتفاق رخ بدهد یعنی آن کسی…