بیمه باربری چیست؟

بیمه باربری چیست؟

برای افرادی که شرکت صادرات و واردات دارند؛ سالم رساندن محموله به خریدار اهمیت بسیار بالایی دارد. افزون بر این شرکت هایی که وظیفه حمل و نقل این محموله ها را بر عهده دارند؛ مسئول سالم رساندن محموله به مقصد…