بیمه عمر و زندگی معلم چیست؟

بیمه عمر و زندگی معلم چیست؟

فهرست مطالب

یکی از بزرگترین دغدغه ها برای سرپرستان خانوار از جمله پدر های نازنین، برقراری امنیت مالی برای همسر و فرزندان خود می باشد. تا زمانی که فرد سرپرست در قید حیات باشد، با کار و تلاش مداوم نیازهای مالی خانواده خویش را تامین می کند؛ اما اگر فرد سرپرست، زود هنگام و درست زمانی که فرزندش خردسال است فوت کند، نیاز های اساسی و مالی فرزند را چه کسی باید تامین کند؟ از این رو شرکت های بیمه اقدام به ارائه بیمه نامه جدیدی تحت عنوان بیمه عمر و زندگی کردند.

شرکت خصوصی بیمه معلم، یکی از خدماتی که ارائه می دهد، بیمه عمر و زندگی می باشد. اگر در مورد بیمه عمر و زندگی معلم اطلاعات کافی را ندارید، تا انتهای این مقاله با نمایندگی 896 بیمه معلم همراه باشید.

انواع بیمه نامه ارائه شده برای بیمه عمر و زندگی توسط بیمه معلم

بیمه مستمری و مکمل بازنشستگی

افراد در زمانی که جوان هستند با بنیه بالایی که دارند، شروع به کار می کنند و می توانند هزینه ها و نیاز های خود و خانوادشان را تامین کنند. وقتی که سن آنها بالا می رود و دچار کهولت سن می شوند؛ دیگر همانند سابق قدرت انجام کار ها را ندارند. بنابراین می توان گفت که شخص یکی از اصلی ترین منابع درآمد خود را از دست می دهد.

بازنشستگی زمانی است که شخص باید پس از 20 الی 30 سال کار کردن، به دنبال علایق خودش برود و مابقی عمر خود را صرف همسر و فرزندانش کند. از این با خرید بیمه مستمری و مکمل بازنشستگی دیگر نگران از دست دادن منبع درآمد خود در زمان بازنشستگی نخواهید بود.

بیمه عمر و زندگی معلم چیست؟پوشش های بیمه مستمری و مکمل بازنشستگی

 • دریافت سرمایه فوت عادی تا مبلغ 400 میلیون تومان را فراهم می کند.
 • پوشش نقص عضو در کار بر اثر حادثه
 • پوشش هزینه های پزشکی بر اثر حادثه
 • امکان دریافت وام تا 90 درصد ارزش باز خرید را فراهم می کند.
 • سود مشارکت در منافع نیز پرداخت می گردد.
 • می توانید سود ذخیره شده در انتهای قرارداد را به صورت یکجا برداشت کنید.
 • دریافت سرمایه فوت حادثه تا مبلغ 600 میلیون تومان را فراهم می کند.
 • اگر شخص از کارافتادگی کامل باشد از پرداخت حق بیمه معاف می گردد.
 • پرداخت هزینه درمان بیماری های خاص تا مبلغ 30 میلیون تومان
 • می توانید با توجه به تورم حق بیمه و سرمایه را افزایش دهید.
 • می توانید سهم ذینفعان را تعیین کنید.

بیمه عمر انفرادی

پیشنهاد نمایندگی 896 بیمه معلم برای مطالعه بیشتر: سریعترین روش برای گرفتن بیمه بازنشستگی

این بیمه نامه به منظور پرداخت هزینه های فوت شخص بیمه شده، در زمان اعتبار بیمه نامه می باشد. شرایط سنی و داشتن بیماری شخص می تواند حق بیمه و پرداخت حق بیمه به ذینفعان را مشخص کند. ویژگی های این بیمه نامه شامل موارد زیر است:

 • شرایط سنی شخص بیمه شده 15 الی 69 سال بوده و مدت زمان اعتبار بیمه نامه 1 الی 30 سال می باشد؛ در این بیمه نامه نباید مجموع سن و اعتبار بیمه نامه بیشتر از 70 گردد.
 • پوشش های اضافی در بیمه نامه عمر انفرادی قابل خریدن نیست.
 • پس از پایان اعتبار قرارداد، اگر شخص بیمه شده در قید حیات باشد؛ تمامی تعهدات بیمه گر پایان می یابد.
 • در این بیمه نامه حداکثر مبلغ پرداختی برای فوت 1 میلیارد تومان می باشد.
 • می توانید حق بیمه خود را به صورت یکجا و سالانه پرداخت کنید.

بیمه عمر مانده بدهکار انفرادی

این نوع بیمه عمر می تواند یک دلگرمی برای شخص وام دهنده و یک پشتوانه محکم برای شخص وام گیرنده باشد؛ بدین صورت که اگر شخص بیمه شده فوت کند، بازپرداخت وام آن قطع نشده و ادامه خواهد داشت. ویژگی های این بیمه نامه شامل موارد زیر است:

 • اگر شخص بیمه شده فوت کند، شرکت خصوصی بیمه معلم مبلغ وام را به صورت یکجا پرداخت.
 • در این بیمه نامه حداکثر مبلغ پرداختی برای فوت 1 میلیارد تومان می باشد.
 • می توانید حق بیمه خود را به صورت یکجا و سالانه پرداخت کنید.
 • مدت این بیمه نامه بر اساس وام تعیین می گردد، سن بیمه شده 15 الی 69 و مدت اعتبار وام 1 تا 30 سال می باشد.
 • در مورد اقساطی که وقت آنها گذشته و پرداخت نشده، بیمه معلم هیچ تعهدی ندارد.
 • پوشش های اضافی در بیمه نامه عمر انفرادی قابل خریدن نیست.

بیمه زندگی و سرمایه گذاری انفرادی

شرکت بیمه معلم بیمه ای را ارائه کرده است که می تواند پوشش های مختلفی از جمله نقص عضو، فوت، بیماری و سایر را تحت پوشش قرار دهد. ویژگی های این بیمه نامه به شرح زیر می باشد.

 • اگر فرد بیمه شده در قید حیات باشد، تمام اندوخته به صورت یکجا پرداخت می شود.
 • پوشش نقص عضو بر اثر بروز حادثه بر اساس تعرفه بیمه حوادث تا 50 الی 100 درصد فوت عادی
 • اگر به هر علتی فرد از کار افتاده شود از پرداخت حق بیمه معاف می شود.
 • می توانید تا 20 درصد حق بیمه را بر اساس افزایش تورم افزایش دهید.
 • در صورت فوت ناگهانی تا مبلغ 1 میلیارد پوشش می دهد.
 • در صورت حادثه تا مبلغ 600 میلیون تومان را پوشش می دهد.
 • هزینه پزشکی را 5، 10، 15، 20 درصد فوت عادی پوشش می دهد. تا مبلغ 120 میلیون تومان
 • پوشش بیماری های خاص مثل سرطان، سکته مغذی و غیره تا مبلغ 30 میلیون تومان

بیمه زندگی و سرمایه گذاری مشترک

در این نوع بیمه نامه شما می توانید با پرداخت حق بیمه به ازای یک نفر، فرد دیگری را نیز بیمه کنید. اگر شما بخواهید دو نفر را به صورت جدا گانه بیمه کنید باید دوتا بیمه خریداری کنید؛ که در این حالت مشمول پرداخت هزینه گزافی خواهید شد. اما با خرید این بیمه نامه می توانید دو نفر را با پرداخت حق بیمه به ازای یک نفر بیمه کنید. ویژگی های این بیمه نامه شامل موارد زیر است:

 • بیمه عمر و زندگی معلم چیست؟پوشش فوت ناشی از حادثه، تا 3 برابر سرمایه عادی بیمه نامه برای هر یک از بیمه شدگان.
 • اگر به هر علتی فرد از کار افتاده شود از پرداخت حق بیمه معاف می شود.
 • پوشش هزینه های پزشکی برای هر کدام از بیمه شدگان بر اثر حادثه
 • می توانید سرمایه فوت بر اثر حادثه را برای هر کدام از اشخاص انتخاب نمایید. تا مبلغ 1میلیارد و 600 میلیون تومان
 • می توانید بیمه شده اصلی و فرعی را مشخص کنید.
 • هر کدام از بیمه شدگان می توانند ذینفعان و سهم آنها را مشخص کنند.
 • می توانید در شروع بیمه نامه اندوخته اولیه را پرداخت کنید.
 • پوشش ناگهانی فوت هرکدام از بیمه شدگان با سرمایه بیمه نامه
 • پوشش نقص عضو و از کار افتادگان هر کدام زا بیمه شدگان
 • پوشش هزینه های بیماری های خاص تا مبلغ یک میلیارد تومان
 • پرداخت حق بیمه سالانه اقساطی
 • می توانید در طول مدت بیمه نامه اندوخته خود را افزایش دهید.

بیمه مستمری آنی

پیشنهاد نمایندگی 896 بیمه معلم برای مطالعه بیشتر: نمایندگی 896 بیمه معلم در شهر ری

بیمه های مستمری آنی شرکت بیمه معلم در دو مورد خلاصه می گردد:

 1. بیمه مستمری آنی موقت قطعی: همانند تمام خدمات بیمه ای، یک قرارداد دو طرفه می باشد. در این قرارداد بیمه گر متعهد می گردد که در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار، تا پایان مدت زمان مشخص شده در بیمه نامه تمامی مستمری را به فرد پرداخت کند. حال چه فرد بیمه شده فوت کرده باشد چه در قید حیات باشد، این مستمری پرداخت خواهد شد.
 2. مستمری آنی مادام العمر: در این نوع بیمه نامه بیمه گر متهد می گردد در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار، از شروع قرارداد تا زمانی که فرد بیمه شده فوت کند؛ مستمری شخص را پرداخت کند.
 3. مدت تضمین: مدت تضمین در مکمل بازنستگی و مستمری آنی بدین معناست که مبلغ مستمری شخص بیمه شده تا زمان اعتبار بیمه نامه حتی بعد از فوت شخص نیز پرداخت خواهد شد. به عبارت ساده تر، تا زمانی که شخص بیمه شده در قید حیات باشد مستمری به او پرداخت خواهد شد و در صورتی که فوت کند، از زمان فوت تا انتهای اعتبار بیمه نامه مستمری به شخص ذینفع پرداخت خواهد شد.

بیمه عمر و زندگی معلم چیست؟ویژگی های مستمری آنی به شرح زیر می باشد.

 • پوشش هزینه فوت بر اثر حادثه تا 3 برابر حالت عادی تا سقف 600 میلیون تومان
 • تمامی افراد جامعه چه غیر شاغل و چه شاغل می توانند این بیمه نامه را تهیه کنند.
 • اگر خانمی این بیمه نامه را تهیه کند و افراد تحت تکلف نداشته باشد؛ در صورت فوت کردن، مبلغ مستمری به ذینفع انتخاب شده پرداخت خواهد شد.
 • اگر از بیمه مستمری آنی انصراف دهید، شرکت بیمه معلم در تمام مبلغ بازخرید را به فرد پرداخت خواهد کرد.
 • پوشش هزینه های فوت عادی از مبلغ 10 میلیون تومان تا سقف 200 میلیون تومان
 • می توانید برای جبران تاثیرات تورم، ضریب تعدیل سرمایه پوشش ها را انتخاب نمایید.
 • بانوان خانه دار نیز می توانند این بیمه نامه را برای خود تهیه کنند.
 • در بیمه نامه های مستمری آنی مادام العمر، مدت تضمین پرداخت بیمه نامه 30 سال می باشد.

طرح های ویژه بیمه معلم برای بیمه عمر و زندگی

طرح آرامش ماندگار برای فرهنگیان

بیمه معلم به ارزش و مقام بالای قشر فرهیخته فرهنگیان بی توجهی نکرده و نخواهد کرد. تامین امنیت مالی برای معلمان، دبیران و استادان از موضوعات مهم برای بیمه معلم می باشد. از این رو بیمه معلم با هدف ایجاد پوشش های مهم و ارزشمند برای فرهنگیان، طرح آرامش ماندگار برای فرهنگیان را ارائه کرده است.

طرح بانوان ایران زمین

این نوع بیمه نامه مخصوص بانوان خانه داری است که می خواهند یک سرمایه و اندوخته ای را برای خود داشته باشند و از تمامی پوشش های بیمه ای استفاده کنند. شایان ذکر است که این بیمه نامه تنها بانوان خانه دار را شامل نمی گردد و تقریبا تمامی بانوان ایران زمین می توانند این بیمه ناه را خریداری کنند.

بیمه عمر و زندگی معلم چیست؟طرح کمک هزینه جهیزیه

آرزوی هر پدر و مادری، دیدن ازدواج فرزندان خود می باشد مخصوصا خانواده هایی که دارای فرزند دختر هستند. اما فراهم کردن جهیزیه ممکن است برای برخی خانواده دشوار و چالش برانگیز باشد. از این رو شرکت بیمه معلم با ارائه طرح کمک هزینه جهیزیه نگرانی های خانوار را برطرف کرده است.

طرح 20 ویژه دانشجویان و دانش آموزان

در این طرح، شرکت بیمه معلم توجه خود را به دانش آموزان و دانش جویان اختصاص داده است. خانواده هایی که دانش آموز یا دانش جو دارند؛ می توانند با پرداخت حق بیمه ای ناچیز به صورت ماهانه، سرمایه بزرگی را در بلند مدت برای فرزندان خود تامین نمایند. شما می توانید با این سرمایه هزینه های مربوط به ازدواج، تحصیل و مسکن فرزندان خود را تامین کنید.

طرح هستان برای نوزادان و کودکان

تامین مالی آینده کودکان یکی از چالش هایی بوده که همواره پدران را درگیر خود کرده است. تمامی نوزادان و کودکانی که زیر 6 سال سن دارند می توانند این بیمه نامه را تهیه کنند. شما می توانید در این طرح یک ماه حق بیمه را از بیمه معلم دریافت کنید. این بیمه نامه بیشتر جنبه اقتصادی دارد و می تواند یک هدیه ارزشمند برای کودکان شما باشد.

طرح کمک هزینه تحصیلات

این طرح مناسب خانواده هایی است که فرزندی محصل دارند و نگرانی را از بابت تامین هزینه های تحصیل آنها دارند. شما با تهیه این طرح می توانید تمام و یا بخشی از هزینه های نحصیل فرزندان خود را تامین کنید و نگرانی از بابت این مورد نداشته باشید.

طرح نقش آفرینان اقتصاد

یکی دیگر از طرح های ارائه شده توسط بیمه معلم، طرح نقش آفرینان اقتصاد می باشد. در این طرح تمامی افراد در اصناف مختلف می توانند با تهیه این طرح تمامی پوشش های بیمه ای را داشته باشند و از یک سرمایه گذاری مطمئن و اقتصادی بهره مند گردند.

کلام آخر

این مقاله توسط تیم تولید محتوای نمایندگی 896 بیمه معلم تهیه و تولید شده است. ما در این مقاله سعی کردیم ضمن معرفی بیمه عمر و زندگی بیمه معلم، تمامی بیمه نامه ها و طرح های ارائه شده توسط این شرکت را نیز خدمت شما معرفی کنیم. همانطور که در مقاله خواندید بیمه عمر و زندگی یکی از بیمه نامه هایی است که توسط شرکت خصوصی بیمه معلم ارائه شده است.

شما با مطالعه این مقاله می توانید با توجه به نیاز و شرایطی که دارید، مناسب ترین طرح و بیمه نامه را برای خود انتخاب کنید. با تهیه بیمه عمر و زندگی دیگر نگران نداشتن سرمایه بعد از بازنشستگی، بعد از فوت و یا هر موضوعی که نیازمند داشتن هزینه بالایی است، نخواهید بود. در صورتی که سوالی درباره بیمه عمر و زندگی بیمه معلم دارید می توانید به وبسایت نمایندگی 896 بیمه معلم مراجعه کرده و در صفحه تماس با ما، از طریق راه های ارتباطی با ما تماس بگیرید تا مشاوران حاضر در مجموعه پاسخ سوالات شما را بدهند.

همچنین می توانید به صورت حضوری به شعبه مرکزی نمایندگی 896 بیمه معلم در تجریش و شعبه دوم آن در شهر ری مراجعه کنید؛ تا ضمن دریافت مشاوره، بیمه نامه خود را نیز خریداری کنید. آدرس برای مراجعه حضوری به شرح زیر می باشد:

نمایندگی 896 بیمه معلم در تجریش به آدرس: تجریش، میدان قدس ، خیابان شهرداری، روبروی بانک ملت ، پاساژ تجریش 2، واحد 7

نمایندگی 896 بیمه معلم در شهر ری به آدرس: خیابان فداییان اسلام، بعد از اتوبان آزادگان، هایپر نجم خاور میانه، جنب شهربازی، واحد13، بیمه معلم

تصویر ادمین نمایندگی بیمه معلم

ادمین نمایندگی بیمه معلم

بیمه معلم نمایندگی برتر 896

خدمات ما