بیمه مستمری آنی دریافت کنید...

اگر از این ناراحت هستید که چرا از گذشته بیمه عمر ندارید یا سابقه بیمه ای خوبی برای خود ایجاد نکرده اید و همچنین توانایی پرداخت حق بیمه یکجا را دارید ، همین امروز بیمه مستمری آنی بیمه معلم انتخاب مناسبی است و می توانید از ماه آینده تا پایان عمر خود مستمری آنی دریافت کنید.

چه افرادی می توانند این بیمه نامه را داشته باشند ؟

•    اول اینکه برای خرید این بیمه نامه حداقل سن ۱۸ سال می باشد .
•    دوم اینکه حداقل مبلغ مورد نیاز برای خرید این بیمه نامه ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد .

 مزایای بیمه مستمری آنی شرکت بیمه معلم:

•    ارائه پوشش فوت عادی از ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تا سقف ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
•    ارائه پوشش فوت به علت حادثه تا ۳ برابر فوت عادی تا سقف ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
•    امکان انتخاب ضریب تعدیل سرمایه پوشش‌ها برای جبران آثار تورمی
•    هر فرد شاغل و غیر شاغل می‌تواند این بیمه نامه را خریداری نماید.
•    زنان خانه‌دار نیز می توانند برای خود این بیمه نامه را خریداری نمایند.
•    در این بیمه‌نامه، به بانوان بیمه‌شده در صورت فوت و بدون داشتن افراد تحت تکفل، مستمری به ذینفع انتخاب شده  پرداخت خواهد شد.
•    تضمین مدت پرداخت مستمری در بیمه نامه ها ی مستمری مادام العمر ۳۰ سا ل می باشد.
•    در صورت فوت ذینفع مشخص شده در طول مدت تضمین، مبلغ مستمری به فرد دیگری که از طرف ایشان در زمان تکمیل پیشنهاد بیمه مشخص شده است پرداخت خواهد شد.
•    در صورت انصراف از دریافت مستمری، شرکت بیمه معلم مبلغ بازخرید را به فرد پرداخت خواهد کرد.
•    با توجه به وضعیت تورمی موجود در کشور دریافت مبلغ مستمری ارزش فعلی بیشتری نسبت به مبلغ در آینده دارد.