فرم های پیشنهاد بیمه مسئولیت

فرم های پیشنهاد بیمه مسئولیت کارفرمادرقبال کارکنان کارفرماد در قبال کارکنان(عمرانی) ثالث ساختمانی فرم بازدید ثالث ساختمانی شرکت های نصب ونگهداری آسانسور اردوهای سیاحتی پارکینگ های عمومی وخصوصی پزشکان پول در راه پول در صندوق پیراپزشکان تعمیرگاه های خودرو سالن های ورزشی در قبال تماشاگران سالنهای ورزشی در قبال ورزشکاران سرویس مدارس شهربازی مدیران مراکزآموزشی مدیران وناجیان استخر مهدکودک ها مهندسین ناظر،طراح،محاسب واحدهای اقامتی
بیشتر

مسئولیت حرفه ای پزشکان وپیراپزشکان

این بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشک را در مقابل بیماران پوشش می دهد. چنانچه پزشک به طور غیر عمد و بعلت اشتباه یا غفلت و قصور در انجام معالجه، تجویز نادرست و اعمال جراحی موجب صدمات جسمانی، روانی و یا فوت بیمار گردد و طبق قانون مسئول شناخته شود، بیمه گر آنرا جبران خواهد نمود. لازم به یادآوریست که کلیه کسانیکه با پزشک در حین معالجه و عمل جراحی همکاری می کنند مانند ( پرستار، تکنسین و…) و طبق دستور پزشک انجام وظیفه می نمایند نیز تحت پوشش این بیمه نامه تحت عنوان بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان صاد...
بیشتر