فرم های پیشنهاد بیمه باربری

فرم های پیشنهاد بیمه باربری فرم پیشنهاد بیمه باربری وارداتی وصادراتی فرم پیشنهاد بیمه باربری داخلی:
بیشتر

کسب مدرک مدیریت فروش وبازاریابی

مدیران نمایندگی 896بیمه معلم موفق به کسب مدرک مدیریت فروش وبازاریابی از همایش بین المللی که با حضور اساتید برجسته ومطرح دنیابرگزار گردید شدند این همایش در خرداد ماه سال 1395در سالن همایشهای صداوسیما با حضور اساتیدی چون: فرانک فرانس مشاورکمپانی VISA,HSBC BANK مارکوس کریمر مدیرکل دو کمپانی HARLEY DAVIDSON,VERTU دیمیتری سیوریکو استادرفتارمصرف کننده ورضایت مشتری دردانشگاهUCLلندن آقای دکترتام استویان مدیرپروژه های کارت اعتباری ROYAL BANK OF CANADAونویسنده کتاب101ایده برای افزایش فروش آقای...
بیشتر