افتخاری دیگر برای نمایندگی برتر896

با استناعت از حضرت حق وبا بهره گیری از پشتوانه مشتریان گرامی نمایندگی برتر896برای چندمین سال متوالی توانست جزءچهارنمایندگی برترکشوری بیمه معلم درسال 1394 انتخاب گردد.امیدواریم با لطف وعنایات حضرت حق بتوانیم لایق خدمتگذاری به شما هموطنان محترم باشیم  
بیشتر

بیمه شخص ثالث

نمایندگی برتر 896مفتخراست بعنوان 4نمایندگی برتر بیمه معلم در کشور خودروی شما را باشرایط ویژه بیمه نماید.درحال حاضر تخفیفات ویژه ای توسط این مرکز برای عموم مردم  مخترم در نظر گرفته شده است شما مس توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر باما تماس حاصل فرمائید ویا از طریق پشتیبانی آنلاین با ما ارتباط داشته باشید برای ما افتخاربزرگیست پاسخگوی حسن اعتماد شماباشیم.
بیشتر