فرم های پیشنهاد بیمه مسئولیت

فرم های پیشنهاد بیمه مسئولیت کارفرمادرقبال کارکنان کارفرماد در قبال کارکنان(عمرانی) ثالث ساختمانی فرم بازدید ثالث ساختمانی شرکت های نصب ونگهداری آسانسور اردوهای سیاحتی پارکینگ های عمومی وخصوصی پزشکان پول در راه پول در صندوق پیراپزشکان تعمیرگاه های خودرو سالن های ورزشی در قبال تماشاگران سالنهای ورزشی در قبال ورزشکاران سرویس مدارس شهربازی مدیران مراکزآموزشی مدیران وناجیان استخر مهدکودک ها مهندسین ناظر،طراح،محاسب واحدهای اقامتی
بیشتر