فرم های پیشنهاد بیمه مسئولیت

فرم های پیشنهاد بیمه مسئولیت کارفرمادرقبال کارکنان کارفرماد در قبال کارکنان(عمرانی) ثالث ساختمانی فرم بازدید ثالث ساختمانی شرکت های نصب ونگهداری آسانسور اردوهای سیاحتی پارکینگ های عمومی وخصوصی پزشکان پول در راه پول در صندوق پیراپزشکان تعمیرگاه های خودرو سالن های ورزشی در قبال تماشاگران سالنهای ورزشی در قبال ورزشکاران سرویس مدارس شهربازی مدیران مراکزآموزشی مدیران وناجیان استخر مهدکودک ها مهندسین ناظر،طراح،محاسب واحدهای اقامتی
بیشتر

مسئولیت مدنی عمومی

- مسئوليت مدني دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان در این بیمه نامه مسئولیت مدنی مالکین آسانسور و پله برقی و شرکت هایی که به اجرای عملیات نصب و نگهداری آسانسور های مسافربر و باربر و پله برقی ها می پردازند، تحت پوشش قرار می گیرد. موضوع بیمه نامه عبارتست از : جبران غرامت مسئوليت مدني بیمه گذار ناشی از قصور و تقصیر وی در انجام امور مربوط به آسانسور و پله برقی به نشانی مندرج در بیمه نامه که منجر به صدمات جسمانی و یا خسارات مالی به سرنشینان آسانسور و پله برقی گردد. پوشش مالی منحصرا برای آسانسو...
بیشتر