فرم های پیشنهاد بیمه مهندسی

فرم های پیشنهاد بیمه مهندسی تجهیزات الکترونیک تمام خطر پیمانکاران تمام خطرنصب شکست ماشین آلات عیوب ساختمان ماشین آلات وتجهیزات پیمانکاران
بیشتر

پوشش های بیمه مهندسی

بیمه‌های مهندسی زیر مجموعه بیمه‌های اموال است که در دو حالت ذیل اموال موضوع این گروه بیمه ای را تحت پوشش تمام خطر قرار می دهد: الف – اموال در جریان احداث / نصب شامل پروژه‌های درحال ساخت ب –  اموال در حال بهره برداری شامل سازه‌ها و تأسیسات درحال بهره‌برداری و یا ماشین‌آلات و تجهیزات فنی مفهوم تمام خطر در بیمه های مهندسی (All Risks) این است که تمام خطرات به جز آنچه صراحتاً در بیمه‌ نامه مستثنی شده تحت پوشش است.
بیشتر