فرم های پیشنهاد بیمه مهندسی

فرم های پیشنهاد بیمه مهندسی تجهیزات الکترونیک تمام خطر پیمانکاران تمام خطرنصب شکست ماشین آلات عیوب ساختمان ماشین آلات وتجهیزات پیمانکاران
بیشتر

انواع بیمه های مهندسی

 بیمه تمام خطر پیمانکاران(C.A.R) به موجب این بیمه طرح های عمرانی و ساختمانی مانند پروژه های احداث واحدهای مسكونی،  تجاری، اداری، مدارس، كارخانجات، نیروگاه ها، راه آهن ها، فرودگاه ها، جاده ها، پل ها، سدها، شبكه های فاضلاب  و … تحت پوشش قرار می گیرند. مدت بیمه از زمان تخلیه مصالح در محل اجرای پروژه شروع  و تا اتمام آن  و تحویل كار به كارفرما  ادامه دارد. تحت این بیمه نامه ساختمان های موقت ، تجهیزات و  ماشین آلات ساختمانی ، اموال مجاور و تحت بخش دو این بیمه نامه مسئولیت در قبال اشخا...
بیشتر