انواع بیمه های مهندسی

 بیمه تمام خطر پیمانکاران(C.A.R) به موجب این بیمه طرح های عمرانی و ساختمانی مانند پروژه های احداث واحدهای مسكونی،  تجاری، اداری، مدارس، كارخانجات، نیروگاه ها، راه آهن ها، فرودگاه ها، جاده ها، پل ها، سدها، شبكه های فاضلاب  و … تحت پوشش قرار می گیرند. مدت بیمه از زمان تخلیه مصالح در محل اجرای پروژه شروع  و تا اتمام آن  و تحویل كار به كارفرما  ادامه دارد. تحت این بیمه نامه ساختمان های موقت ، تجهیزات و  ماشین آلات ساختمانی ، اموال مجاور و تحت بخش دو این بیمه نامه مسئولیت در قبال اشخا...
بیشتر

کلوزهای متعارف بیمه مهندسی

برخی کلوزهای متعارف در بیمه های مهندسی (Clause / Endorsement) به شرح زیر است:   –     کلوز ۰۰۱ (SRCC) –     کلوز ۰۰۳ (دوره نگهداری ساده) –     کلوز ۰۰۴ (دوره نگهداری گسترده) و … –   کلوز ۰۲۰ ( برداشت ضایعات) –     کلوز ۰۰۹ (استثناء زلزله) –     کلوز ۰۱۰ (استثناء سیل و طغیان آب( –     کلوز ۰۱۲ (استثناء طوفان و باد) و … –     کلوز ۰۰۵ (حد جدول زمانبندی) –    کلوز ۱۰۹ (حد دپوی مصالح پایکار) –     کلوز ۲۱۷ (حد کانال روباز) و … –     کلوز ۰۰۸ (رعایت آئین‌...
بیشتر