بیمه بدنه شناور

در بيمه كشتي، شركت بيمه با توجه به نوع شناور، مسئول جبران خسارت بدنه شناورها مي‌باشد و در بعضي از پوشش‌ها مسئوليت ناشي از تصادم و همچنين زيان همگاني نيز تحت پوشش قرار مي‌گيرد در صورتي كه بدنه و ماشين آلات و تاسيسات آن بعلت وقوع هر يك ازخطرات بيمه شده ( بر اساس کلوزهای بین المللی ۲۸۹-۲۸۰- ٰ۳۴۴ و …) ،‌زيان وارده به بيمه گذار را تا حداكثر مبلغي كه به عنوان ارزش مورد بيمه در بيمه نامه تعيين ميشود با توجه به شرايط و مقررات بيمه نامه جبران مي کند.   به استناد نامه شماره ۹۴۶۸/ص/۹۴ مورخ ۹...
بیشتر

بیمه بدنه

مدارک مورد نیاز برای صدور بیمه نامه بدنه: تکمیل فرم پیشنهاد بیمه نامه دریافت بیمه نامه منقضی شده سال قبل (در صورت وجود) تصویر کارت یا سند خودرو ( یا وکالتنامه قطعی یا تعویض پلاک) تکمیل فرم گزارش بازدید اولیه تهیه عکس از خودرو دریافت موارد ذیل در قراردادها: معرفی نامه یا کارت پرسنلی یا فیش حقوقی رونوشت سند یا کارت خودرو یا وکالت نامه به نام معرفی شده الف) ايراد خسارت در حوادث و تصادفات *با گزارش مقامات انتظامي مدارك مورد نياز جهت دريافت خسارت با گزا...
بیشتر