فرم های پیشنهاد بیمه باربری

فرم های پیشنهاد بیمه باربری فرم پیشنهاد بیمه باربری وارداتی وصادراتی فرم پیشنهاد بیمه باربری داخلی:
بیشتر

بیمه های باربری وارداتی

كالاهايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي از كشورهاي خارجی خريداري مي گردند و به صورت خريدهاي براتي، بدون انتقال ارز، حوالجات و يا از طريق اعتبارات اسنادي انجام مي گيرد با توجه به قوانين جاري مملكت ابتياع اين نوع بيمه نامه مطابق ماده ۷۰  قانون بيمه براي واردكنندگان اجباري مي باشد. این بیمه نامه در چارچوب و مقررات بین المللی کلوزهای A وB و C انستیتوی بیمه گران لندن و کلوز توتال لاس تحت پوشش قرار می گیرند مجموعه شرایط (A) (۱) – اين بيمه همه ‌خطرهايي را كه منجر به تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مور...
بیشتر