فرم های پیشنهاد باربری

انواع فرم های مربوط به بیمه باربری در زیر قابل مشاهده است.   پیشنهاد بیمه باربری پیشنهاد باربری داخلی پيشنهاد بيمه هواپيما – هليكوپتر شرايط عمومي بيمه بدنه كشتي فرآيند پرداخت خسارت بيمه باربري  
بیشتر

بیمه هواپیما

اين شركت در رشته بيمه هواپيما مطابق با استانداردها و كنوانسيون هاي بين المللي پوشش هاي زير را ارائه مي کند: ـ بيمه بدنه هواپيما”HULL” ـ بيمه حوادث سرنشين “P.A” ـ بيمه مسئوليت در قبال اشخاص ثالث “T.P.l” ويا”T.P.L.L” ـ بيمه مسئوليت در قبال بار مسافر”Passengers Baggage Liability”
بیشتر

بیمه نامه ترانزیت

مبدأ و مقصد برخي از حمل ها در خارج از كشور ايران بوده و كشور ايران تنها در مسير حمل قرار داشته و فقط كالا در محدوده كشورايران حمل مي شود. بيمه نامه هاي مربوط به اين نوع حمل ها را بيمه نامه هاي ترانزيت و يا عبوري مي گويند و نرخ و شرايط بيمه نامه هاي صادراتي عيناً براي آنها مورد استفاده قرار مي گيرد  این بیمه نامه در چارچوب و مقررات بین المللی کلوزهای A وB و C انستیتوی بیمه گران لندن و کلوز توتال لاس تحت پوشش قرار می گیرند.   مجموعه شرایط (A) (۱) – اين بيمه همه ‌خطرها...
بیشتر

بیمه باربری صادراتی

 كالاهايي كه از ايران به مقصد كشورهاي خارجي حمل مي گردند براساس نوع شرايط فروش (اينكوترمز) نياز به بيمه نامه صادراتي دارند. این بیمه نامه در چارچوب و مقررات بین المللی کلوزهای A وB و C انستیتوی بیمه گران لندن و کلوز توتال لاس تحت پوشش قرار می گیرند مجموعه شرایط (A) (۱) – اين بيمه همه ‌خطرهايي را كه منجر به تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مورد بيمه مي شود به جز موارد استثنا شده در بندهاي ۴، ۵، ۶، ۷ راپوشش مي‌دهد. مجموعه شرایط (B) (۱) – اين بيمه خطرات زير به جز موارد استثنا شده...
بیشتر

بیمه های باربری وارداتی

كالاهايي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي از كشورهاي خارجی خريداري مي گردند و به صورت خريدهاي براتي، بدون انتقال ارز، حوالجات و يا از طريق اعتبارات اسنادي انجام مي گيرد با توجه به قوانين جاري مملكت ابتياع اين نوع بيمه نامه مطابق ماده ۷۰  قانون بيمه براي واردكنندگان اجباري مي باشد. این بیمه نامه در چارچوب و مقررات بین المللی کلوزهای A وB و C انستیتوی بیمه گران لندن و کلوز توتال لاس تحت پوشش قرار می گیرند مجموعه شرایط (A) (۱) – اين بيمه همه ‌خطرهايي را كه منجر به تلف شدن يا آسيب ديدن كالاي مور...
بیشتر

بیمه های باربری داخلی

بيمه نامه‌هاي باربري داخلي يكي از بيمه‌نامه هاي باربري است كه صاحبان كالا جهت تحت پوشش قرار دادن محموله هايي كه مبدأ و مقصد حمل آنها يكي از شهرهاي ايران مي‌باشند، آن را تهيه مي‌کنند. در بیمه حمل ونقل داخلی خطرات تحت پوشش بیمه گر شامل خطرات اصلی، آتش سوزی و حادثه وسیله نقلیه (تصادف، تصادم، واژگونی و پرت شدن وسیله نقلیه حامل کالا) و خطرات اضافی شامل خسارات ناشی از تخلیه، بارگیری، سرقت و پرت شدن کالا از روی وسیله حمل و … می باشد که با توافق بیمه گر و دریافت حق بیمه اضافی می تواند تحت پ...
بیشتر

بیمه بدنه شناور

در بيمه كشتي، شركت بيمه با توجه به نوع شناور، مسئول جبران خسارت بدنه شناورها مي‌باشد و در بعضي از پوشش‌ها مسئوليت ناشي از تصادم و همچنين زيان همگاني نيز تحت پوشش قرار مي‌گيرد در صورتي كه بدنه و ماشين آلات و تاسيسات آن بعلت وقوع هر يك ازخطرات بيمه شده ( بر اساس کلوزهای بین المللی ۲۸۹-۲۸۰- ٰ۳۴۴ و …) ،‌زيان وارده به بيمه گذار را تا حداكثر مبلغي كه به عنوان ارزش مورد بيمه در بيمه نامه تعيين ميشود با توجه به شرايط و مقررات بيمه نامه جبران مي کند.   به استناد نامه شماره ۹۴۶۸/ص/۹۴ مورخ ۹...
بیشتر

پوشش های بیمه باربری

بيمه هاي باربري به صورت قابل اطميناني زيانهاي مالي كالاهاي تجاري را درصورت تحقق خطرات مرتبط باحمل و نقل دريايی، هوايي و زميني مورد پوشش قرار مي دهد. بيمه نامه باربري، قراردادي است كه براساس مفاد و شرايط توافق شده در آن، بيمه گر جبران خسارت و نيز تقبل هزينه هاي احتمالي ناشي از حمل كالا را به عهده مي گيرد. يكي از بخش‌هاي فني شركت بيمه معلم ، بيمه‌هاي باربري است كه رشته‌هاي بيمه‌اي ذيل را تحت پوشش قرار مي‌دهد: – بيمه حمل و نقل كالا (باربری) – بيمه بدنه كشتي – بيمه بدنه هواپيما ...
بیشتر