فرمهای پیشنهاد

انواع پرسش نامه ها و فرمهای پیشنهاد بیمه مهندسی در لینک های زیر قابل دانلود است.   پرسشنامه بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (پرتالی) پرسشنامه بيمه تجهيزات الكترونيك پرسشنامه بيمه تمام خطر نصب پرسشنامه بيمه عيوب اساسي و پنهان ساختمان پرسشنامه بيمه ماشين‌آلات و تجهيزات پيمانكاران پرسشنامه تمام خطر پيمانکاران پرسشنامه شكست ماشين‌آلات سازه های تکمیل شده فرم پیشنهاد فساد کالا قدیم
بیشتر

انواع بیمه های مهندسی

 بیمه تمام خطر پیمانکاران(C.A.R) به موجب این بیمه طرح های عمرانی و ساختمانی مانند پروژه های احداث واحدهای مسكونی،  تجاری، اداری، مدارس، كارخانجات، نیروگاه ها، راه آهن ها، فرودگاه ها، جاده ها، پل ها، سدها، شبكه های فاضلاب  و … تحت پوشش قرار می گیرند. مدت بیمه از زمان تخلیه مصالح در محل اجرای پروژه شروع  و تا اتمام آن  و تحویل كار به كارفرما  ادامه دارد. تحت این بیمه نامه ساختمان های موقت ، تجهیزات و  ماشین آلات ساختمانی ، اموال مجاور و تحت بخش دو این بیمه نامه مسئولیت در قبال اشخا...
بیشتر

کلوزهای متعارف بیمه مهندسی

برخی کلوزهای متعارف در بیمه های مهندسی (Clause / Endorsement) به شرح زیر است:   –     کلوز ۰۰۱ (SRCC) –     کلوز ۰۰۳ (دوره نگهداری ساده) –     کلوز ۰۰۴ (دوره نگهداری گسترده) و … –   کلوز ۰۲۰ ( برداشت ضایعات) –     کلوز ۰۰۹ (استثناء زلزله) –     کلوز ۰۱۰ (استثناء سیل و طغیان آب( –     کلوز ۰۱۲ (استثناء طوفان و باد) و … –     کلوز ۰۰۵ (حد جدول زمانبندی) –    کلوز ۱۰۹ (حد دپوی مصالح پایکار) –     کلوز ۲۱۷ (حد کانال روباز) و … –     کلوز ۰۰۸ (رعایت آئین‌...
بیشتر

پوشش های بیمه مهندسی

بیمه‌های مهندسی زیر مجموعه بیمه‌های اموال است که در دو حالت ذیل اموال موضوع این گروه بیمه ای را تحت پوشش تمام خطر قرار می دهد: الف – اموال در جریان احداث / نصب شامل پروژه‌های درحال ساخت ب –  اموال در حال بهره برداری شامل سازه‌ها و تأسیسات درحال بهره‌برداری و یا ماشین‌آلات و تجهیزات فنی مفهوم تمام خطر در بیمه های مهندسی (All Risks) این است که تمام خطرات به جز آنچه صراحتاً در بیمه‌ نامه مستثنی شده تحت پوشش است.
بیشتر