طرح بیست

طرح بیست ” ۲۰ ” ویژه دانش آموزان و دانشجویان یکی از مشکلات و معضلاتی که همواره ذهن آحاد مختلف جامعه، مخصوصاً خانواده دانش آموزان و دانشجویان را به خود مشغول نموده است، تأمین و تضمین حداقل معیشت فرزندان آنان در آینده می باشد. فرهنگ و عرف حاکم بر جامعه، به این شکل است که خانواده ها خود را مکلف می دانند امکانات و نیازهای اصلی فرزندان خود، اعم از هزینه تحصیلات عالی، ازدواج، تأمین مسکن و سرمایه اولیه برای کسب و کار را برای آنان مهیا نمایند، ولی به لحاظ عدم تناسب درآمدها با هزینه های جاری، عملا ...
بیشتر

بیمه نوزادان

طرح  ویژه  هستان نوزادان و کودکان افتخارنمایندگی برتر 896است که برای اولین بارطرح پیشنهاد بیمه نوزدان را تقدیم بیمه معلم نوده است هيچ لذتی وشعفی بالاتر از تولد يك نوزاد در خانواده نيست. اميدها و برنامه های بزرگ برای آينده فرزندان، فكر والدين را مشغول می كند. «آینده» بخشی از زندگی هر نوزادی است که با تولدش توجه ویژه پدر و مادر را به خود جلب و خانواده‌ها را تشویق به انجام برنامه ریزی هایی می‌کند که تا حدی برطرف‌کننده نگرانی‌های آن‌هاست. این برنامه ریزی ها بیشتر جنبه اقتصادی دارد و پدر و...
بیشتر