کارفرمادرقبال کارکنان

چنانچه در حين کار، خسارت بدني به کارکنان بيمه گذار وارد آيد و مسئوليت کارفرما در راي بيمه گر محرز گردد خسارت وارده جبران خواهد شد. منظور از جبران خسارت بدني، شامل پرداخت هزينه هاي پزشکي و غرامت نقص عضو و فوت مي باشد.
متاسفانه اغلب کارفرمايان به زعم اينکه کارکنان خود را بيمه تامين اجتماعي نموده اند، چنین می پندارند که هر اتفاقي براي کارکنان رخ دهد، بيمه تامين اجتماعي کليه خسارات و غرامات وارده به فرد حادثه ديده توسط بيمه تامين اجتماعي جبران خواهد نمود ولي متاسفانه اين ذهنيت صحيح نبوده و بيمه تامين اجتماعي با داشتن خدمات و پوشش هاي متنوع هيچ تعهدي نسبت به ديه نقص عضو يا ازکارافتادگي و نيز ديه فوت کارکنان، در حيطه مسئوليت کارفرما ندارد.
این بیمه نامه را کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مالکین کارخانجات، کارگاه های تولیدی، تعمیراتی و خدماتی و همچنین پروژه های عمرانی و ساخت و ساز بناهای مسکونی، تجاری و … می توانند تهیه نمایند.
بر طبق ماده ۱۰ شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان بیمه گذار موظف است تعداد واقعی کارکنان را به بیمه گر اعلام نماید. چنانچه بعد از وقوع حادثه معلوم گردد که آخرین تعداد اظهار شده کارکنان کمتر از تعداد واقعی است تعهدات بیمه گر به نسبت تعداد اظهار شده به تعداد واقعی کاهش می یابد. در این صورت پرداخت مابه التفاوت خسارت بر عهده بیمه گذار خواهد بود.
این مورد در ارتباط با بیمه نامه مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ساختمانی برای متراژ مصداق دارد.

بیمه گذار موظف است متراژ زیر بنای خود را واقعی اعلام نماید نماید. چنانچه بعد از وقوع حادثه معلوم گردد متراژ اعلام شده کمتر از متراژ واقعی است تعهدات بیمه گر به نسبت متراژ زیربنای اظهار شده به متراژ زیر بنای واقعی کاهش می یابد. در این صورت پرداخت مابه التفاوت خسارت بر عهده بیمه گذار خواهد بود.
پوشش هاي اصلي اين بيمه نامه بر اساس ديه نقص عضو و فوت با درج سقف تعهدات براي هر نفر و هر حادثه و در طول مدت بيمه نامه خواهد بود.

• پوشش هاي فرعي بيمه نامه مسئوليت کارفرما در قبال کارکنان:
o ماموريت‌هاي خارج از کارگاه
o اماکن وابسته به کارگاه
o حوادث نقليه موتوري
o مسئوليت پيمانکاران فرعي
o مسئوليت مهندسين ناظر يا مشاور
o پرداخت خسارت بدون راي دادگاه
o پرداخت خسارت پزشکي بدون اعمال تعرفه
o مطالبات سازمان تامين اجتماعي براي هر کارگر يا کارمند
o شخص کارفرما/ پيمانکار و …
o خسارت جاني وارد به اشخاص ثالث تا سقف دو نفر
o مابه‌التفاوت افزايش ديه هر سال علاوه بر ميزان تعهدات خريداري شده در بيمه‌نامه حداکثر تا ۱ سال
o پرداخت غرامت روزانه کارگران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *