طرح های ویژه بیمه معلم

شرکت بیمه معلم در راستای افزایش رضایت مشتریان ازخدمات بیمه آتش سوزی، طرح های خاصی را برای گروه های هدف معین، طراحی و به اجرا در آورده است که ذیلا به معرفی آنها می پردازیم.

 

طرح جامع خانه و خانواده

این طرح برای منازل مسکونی با سرمایه های متفاوت و با پوشش های متنوع ذیل قابل ارائه است :

 • جبران خسارت مالی وارده به ساختمان و اثاثه بیمه گذار در قبال خطرهای آتش سوزی، صاعقه و انفجار
 • جبران خسارت مالی و بدنی وارده در برابر اشخاص ثالث که از وقوع حریق در محل مسکونی بیمه گذار ناشی شده باشد تا سقف مقرر در بیمه نامه
 • جبران غرامت فوت و نقص عضو کلی و جزئی بیمه گذار و اعضا خانواده که از وقوع حریق در محل مسکونی بیمه گذار ناشی شده باشد وی تا سقف مقرر در بیمه نامه
 • جبران فوت ناشی از حادثه بیمه گذار و اعضای خانواده وی

 طرح آسایش ایرانیان

این طرح برای منازل مسکونی  با سرمایه های متفاوت و با پوشش های ذیل قابل ارائه است :

 • جبران خسارت مالی وارده به ساختمان و اثاثه بیمه گذار در قبال خطر آتش سوزی، صاعقه و انفجار و خطرات اضافی زلزله، طوفان، سیل و ضایعات ناشی از برف و باران

طرح آرامش خانواده

این طرح برای منازل مسکونی  با سرمایه های متفاوت و با پوشش های ذیل قابل ارائه است :

 • جبران خسارت مالی وارده به ساختمان، اثاثه و تاسیسات بیمه گذار در قبال خطر آتش سوزی، صاعقه و انفجار و خطرات اضافی زلزله، طوفان، سیل و سرقت
 • جبران خسارت مالی وارده در برابر اشخاص ثالث که از وقوع حریق در محل مسکونی بیمه گذار ناشی شده باشد تا سقف مقرر در بیمه نامه
 • جبران غرامت فوت، نقص عضو کلی و جزئی بیمه گذار و اعضا خانواده وی تا سقف مقرر در بیمه نامه
 • جبران خسارت وارده به اتومبیل شخصی بیمه گذار و یا اعضای خانواده بیمه گذار مستقر در پارکینگ که از وقوع حریق در محل مسکونی بیمه گذار ناشی شده باشد تا سقف مقرر در بیمه نامه
 • جبران هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گذار و اعضای خانواده وی که از وقوع خطرات بیمه شده بجز سرقت ناشی شده باشد تا سقف مقرر در بیمه نامه
 • جبران هزینه پزشکی اشخاص ساکن در محل مورد بیمه که از وقوع خطرات بیمه شده ناشی شده باشد تا سقف مقرر در بیمه نامه

طرح فرهنگ

به موجب طرح فرهنگ  اماکن آموزشی در قبال خطرآتش سوزی، صاعقه و انفجار و خطرات اضافی زلزله، ضایعات ناشی از برف و باران، طوفان، سیل، سقوط بهمن، سقوط هواپیما، سنگینی برف، ترکیدگی لوله آب و سرقت  قرار می گیرند.

طرح مهر فرهنگیان

به موجب طرح مهر فرهنگ منازل مسکونی فرهنگیان در قبال خطرآتش سوزی، صاعقه و انفجار و خطرات اضافی زلزله، ضایعات ناشی از برف و باران، طوفان، سیل، سقوط بهمن، سقوط هواپیما، سنگینی برف، ترکیدگی لوله آب و سرقت تحت پوشش بیمه معلم قرار می گیرند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *