خرید آنلاین بیمه آتش سوزی مساجد،هیئت ها،تکایا،امامزادگان واماکن متبرکه
بیمه شخص ثالث
بیمه آتش سوزی
حضور مدیران نمایندگی 896در همایش مدیریت وبازاریابی

باشگاه مشتریان بیمه معلم

عضویت

مساجد، هیئت های حسینی، تکایا، امام زادگان و اماکن متبرکه تحت پوشش بیمه آتش سوزی و مسئولیت بیمه معلم قرار خواهد گرفت.

مساجد، هیئت های حسینی، تکایا، امام زادگان و اماکن متبرکه تحت پوشش بیمه آتش سوزی و مسئولیت بیمه معلم قرار خواهد گرفت.

مساجد، هیئت های حسینی، تکایا، امام زادگان و اماکن متبرکه تحت پوشش بیمه آتش سوزی و مسئولیت بیمه معلم قرار خواهد گرفت. • رونمایی از طرح خاص در محیط مذهبی انجام می شود. • بیمه معلم در آستانه ماه محرم از محصول جدید خود رونمایی کرد. • مساجد، هیئت های حسینی، تکایا، امام زادگان و اماکن متبرکه تحت پوشش بیمه آتش سوزی و مسئولیت بیمه معلم قرار خواهد گرفت. • خیرین می توانند  در اجرای این طرح مساجد و تکایا را یاری نمایند. • تحلیلی موجز از مصاحبه اختصاصی با معاونت فنی بیمه معلم : • بیمه معلم به جنبه اجتماعی طرح خود بیشتر از حاشیه سود اهمیت می دهد. • پرداخت خسارت با حداقل تشریفات اداری انجام خواهد شد. • حق بیمه در سه سطح پیش بینی شده ا...

ادامه خبر

اخبار نمایندگی برتر896

مساجد، هیئت های حسینی، تکایا، امام زادگان و اماکن متبرکه تحت پوشش بیمه آتش سوزی و مسئولیت بیمه معلم قرار خواهد گرفت.

مساجد، هیئت های حسینی، تکایا، امام زادگان و اماکن متبرکه تحت پوشش بیمه آتش سوزی و مسئولیت بیمه معلم قرار خواهد گرفت.

مساجد، هیئت های حسینی، تکایا، امام زادگان و اماکن متبرکه تحت پوشش بیمه آتش سوزی و مسئولیت بیمه م...

زهرا عرب نماینده کد 896 بیمه معلم: شغل بیمه درست وحلال است / کم فروشی نداریم: تعهدات معلوم/ کارمز...

بیمه نوزادان

طرح بیست

زندگی وسرمایه گذاری انفرادی

اخبار نمایندگی برتر896

no-image
ادرس جدید دفتر مرکزی خیابان قرنی چهار راه طالقانی پلاک 90 ساختمان 96 طبقه 4واحد 7
مساجد، هیئت های حسینی، تکایا، امام زادگان و اماکن متبرکه تحت پوشش بیمه آتش سوزی و مسئولیت بیمه معلم قرار خواهد گرفت. • رونمایی ...
مساجد، هیئت های حسینی، تکایا، امام زادگان و اماکن متبرکه تحت پوشش بیمه آتش سوزی و مسئولیت بیمه معلم قرار خواهد گرفت.
زهرا عرب نماینده کد 896 بیمه معلم: شغل بیمه درست وحلال است / کم فروشی نداریم: تعهدات معلوم/ کارمزد معلوم/ حق بیمه معلوم بیمه معلم مکان...
no-image
 
تست ویدئو
اهدای لوح نمایندگی برتر به سرکارخانم عرب مدیرنمایندگی 896بیمه معلم وانتخاب بعنوان نمایندگی نمونه کشوری. ماوکیل بیمه ای شما هستیم...
خبر تصویری
View All اخبار نمایندگی برتر896